Asbestverwijdering

Vraag eenvoudig offertes aan

Asbestverwijdering

U kunt hier gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij meerdere aanbieders.

Wat komt er kijken bij asbestverwijdering

Asbestverwijdering is een complex proces dat zorgvuldige planning, expertise en naleving van specifieke veiligheidsvoorschriften vereist. Hier zijn enkele belangrijke stappen en overwegingen die komen kijken bij asbestverwijdering:

 1. Inspectie en inventarisatie: Voordat met de verwijdering kan worden begonnen, moet er een grondige inspectie worden uitgevoerd om de aanwezigheid en de omvang van het asbest te bepalen. Dit omvat het identificeren van alle materialen die mogelijk asbest bevatten, zoals isolatie, dakbedekking, vloeren, plafonds, wanden en leidingen.

 2. Risicobeoordeling: Op basis van de inspectieresultaten wordt een risicobeoordeling uitgevoerd om de potentiële blootstellingsrisico's voor de bewoners en de omgeving te beoordelen. Dit omvat het bepalen van het type asbest, de hoeveelheid, de staat van het materiaal, de locatie en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de blootstellingsrisico's.

 3. Verwijderingsplan: Een gedetailleerd verwijderingsplan wordt opgesteld waarin de procedures, methoden en veiligheidsmaatregelen worden beschreven die zullen worden gebruikt tijdens het verwijderingsproces. Dit omvat het afsluiten van het werkgebied, het instellen van luchtzuiveringssystemen, het dragen van beschermende kleding en maskers, en het veilig verpakken en afvoeren van het asbestafval.

 4. Certificering en vergunningen: Asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde en gecertificeerde professionals die voldoen aan alle wettelijke voorschriften en normen voor veiligheid en gezondheid. Afhankelijk van de locatie en de omvang van het project kunnen vergunningen vereist zijn voordat met de verwijdering kan worden begonnen.

 5. Bescherming van de werknemers en bewoners: Tijdens het verwijderingsproces moeten strikte veiligheidsmaatregelen worden gevolgd om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren. Dit omvat het instellen van luchtzuiveringssystemen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademhalingsmaskers en beschermende kleding, en het beperken van de toegang tot het werkgebied.

 6. Verwijdering en afvoer van asbest: Het asbesthoudende materiaal wordt voorzichtig verwijderd volgens de procedures die zijn uiteengezet in het verwijderingsplan. Het materiaal wordt vervolgens veilig verpakt en afgevoerd naar een erkend stortplaats voor gevaarlijk afval.

 7. Luchtkwaliteitsmetingen en controles: Na voltooiing van de verwijdering worden luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen asbestvezels meer in de lucht aanwezig zijn en dat het werkgebied veilig is verklaard voor bewoning.

Al met al is asbestverwijdering een zeer gespecialiseerd proces dat alleen moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren professionals om ervoor te zorgen dat het op een veilige en conforme manier gebeurt.

Asbest werd vroeger veel gebruikt in een breed scala aan bouwmaterialen vanwege zijn hittebestendigheid, isolerende eigenschappen en duurzaamheid. Hoewel het gebruik van asbest in de meeste landen nu verboden is vanwege de gezondheidsrisico's, kan het nog steeds aanwezig zijn in gebouwen die vóór het verbod zijn gebouwd of gerenoveerd. Hier zijn enkele veelvoorkomende plaatsen waar asbest kan worden aangetroffen:

 1. Isolatiemateriaal: Asbest werd veel gebruikt als isolatiemateriaal in verwarmingsbuizen, ketels, boilers, leidingisolatie, airconditioningsystemen en warmwaterleidingen.

 2. Dakbedekking: Asbestcementplaten en golfplaten werden veel gebruikt als dakbedekking voor schuurtjes, garages en industriële gebouwen. Ook dakranden en dakgoten kunnen asbest bevatten.

 3. Vloerbedekking: Asbest werd gebruikt in vloertegels, vooral in oude vinylvloeren, linoleumvloeren, asbesttegels en de ondervloer.

 4. Plafond- en muurafwerking: Asbest kan aanwezig zijn in plafondtegels, spuitpleister, spackspuitwerk, stucwerk, gipsplaten en akoestische plafonds.

 5. Brandwerende materialen: Asbest werd gebruikt in brandwerende materialen zoals branddeuren, brandwerende panelen en brandvertragende verf.

 6. Pijpisolatie: Asbest werd vaak gebruikt als isolatiemateriaal rond leidingen voor warmte- en watertoevoer, vooral in oudere gebouwen.

 7. Ventilatie- en airconditioningsystemen: Asbest kan aanwezig zijn in ventilatiekanalen, luchtbehandelingssystemen en airconditioningsystemen als isolatiemateriaal of als afdichting.

 8. Elektrische panelen en bedrading: Asbest werd soms gebruikt als isolatiemateriaal voor elektrische bedrading, schakelkasten en elektrische panelen.

Het is belangrijk op te merken dat asbest niet altijd zichtbaar is en dat het vaak verborgen kan zijn in bouwmaterialen. Daarom is het raadzaam om een professionele inspectie uit te voeren als je vermoedt dat er asbest aanwezig kan zijn in een gebouw, vooral als het gebouw oud is of als er renovatiewerkzaamheden gepland zijn.

Asbest is een verzamelnaam voor een groep natuurlijke mineralen die bestaan uit fijne, microscopisch kleine vezels. Er zijn verschillende soorten asbest, die worden geclassificeerd op basis van hun chemische samenstelling en fysieke eigenschappen. De bekendste soorten asbest zijn:

 1. Chrysotiel (wit asbest): Chrysotiel is het meest voorkomende type asbest en vertegenwoordigt ongeveer 95% van de wereldwijde asbestproductie. Het behoort tot de serpentijnfamilie van asbest en bestaat uit lange, gekrulde vezels. Chrysotiel werd voornamelijk gebruikt in producten zoals isolatiemateriaal, cementproducten, textiel en remvoeringen.

 2. Crocidoliet (blauw asbest): Crocidoliet behoort tot de amfiboolfamilie van asbest en heeft lange, dunne vezels die zichzelf kruisen en een blauwachtige tint hebben. Het werd voornamelijk gebruikt in thermische isolatieproducten, cementproducten en sommige soorten textiel.

 3. Amosiet (bruin asbest): Amosiet is ook een amfibooltype asbest en heeft lange, rechte vezels die een bruine kleur hebben. Het werd voornamelijk gebruikt in cementproducten, isolatiemateriaal, dakbedekking, plafondtegels en vuurvaste materialen.

 4. Anthofylliet: Anthofylliet behoort ook tot de amfiboolfamilie van asbest en heeft dunne, naaldachtige vezels. Het werd minder vaak gebruikt in commerciële producten en werd voornamelijk aangetroffen als een natuurlijke contaminant in sommige mijnbouw- en industriële materialen.

 5. Tremoliet: Tremoliet is een andere asbesthoudende amfibool en heeft dunne, langwerpige vezels. Het werd ook minder vaak gebruikt in commerciële producten en werd meestal aangetroffen als een natuurlijke contaminant in bepaalde gesteenten en mineralen.

Deze verschillende soorten asbest hebben vergelijkbare eigenschappen, waaronder hittebestendigheid, isolerende eigenschappen en sterkte, waardoor ze werden gebruikt in een breed scala aan industriële en bouwtoepassingen. Het is echter belangrijk op te merken dat alle vormen van asbest gezondheidsrisico's met zich meebrengen bij blootstelling en dat het gebruik ervan in veel landen nu verboden is.

De aanwezigheid van asbest in een huis kan een negatieve invloed hebben op de waarde van je huis, voornamelijk vanwege de mogelijke gezondheidsrisico's en de kosten die gepaard gaan met het verwijderen van asbest. Hier zijn enkele manieren waarop asbest de waarde van een huis kan beïnvloeden:

 1. Kosten van verwijdering: Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn om een huis te kopen dat asbest bevat vanwege de kosten en moeite die gepaard gaan met het verwijderen ervan. Asbestverwijdering is een gespecialiseerd en kostbaar proces dat moet worden uitgevoerd door gecertificeerde professionals, wat kan leiden tot aanzienlijke extra kosten voor de koper.

 2. Aantrekkelijkheid voor kopers: De wetenschap dat een huis asbest bevat, kan potentiële kopers afschrikken, zelfs als het asbest veilig is ingekapseld en geen direct gevaar vormt. Kopers kunnen bezorgd zijn over hun gezondheid en veiligheid, wat hun interesse in het kopen van het huis kan verminderen.

 3. Onderhandelingspositie: Als een huis asbest bevat, kan dit de onderhandelingspositie van de verkoper verzwakken. Potentiële kopers kunnen proberen te onderhandelen over een lagere verkoopprijs om rekening te houden met de kosten van asbestverwijdering en eventuele toekomstige gezondheidsrisico's.

 4. Verzekerbaarheid: Sommige verzekeringsmaatschappijen kunnen terughoudend zijn om een huis te verzekeren dat asbest bevat, vooral als het asbest een hoog risico vormt voor blootstelling. Dit kan problemen veroorzaken bij het verkrijgen van de juiste dekking voor het huis.

 5. Wettelijke naleving: In veel landen gelden strikte voorschriften voor de omgang met asbest, inclusief vereisten voor inspectie, rapportage en verwijdering. Als een huis asbest bevat, kan de verkoper worden verplicht om aan deze voorschriften te voldoen voordat het huis kan worden verkocht, wat extra tijd en kosten met zich meebrengt.

Over het algemeen kan de aanwezigheid van asbest in een huis potentiële kopers afschrikken en de verkoop- en marktwaarde van het huis verminderen. Het is belangrijk voor verkopers om volledige openheid te betrachten over de aanwezigheid van asbest en om eventuele vereisten voor asbestverwijdering aan te pakken voordat ze hun huis te koop aanbieden.

Asbestverwijdering kan duur zijn vanwege de gespecialiseerde apparatuur, training en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om het proces veilig uit te voeren, evenals de kosten voor het afvoeren van het asbesthoudende materiaal naar erkende stortplaatsen voor gevaarlijk afval. De kosten van asbestverwijdering kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

 1. Hoeveelheid asbest: De totale hoeveelheid asbest die moet worden verwijderd, heeft een directe invloed op de kosten. Hoe meer asbest er is, hoe hoger de kosten van de verwijdering.

 2. Type asbest: Sommige soorten asbest zijn moeilijker te verwijderen dan andere vanwege hun fysieke eigenschappen en de mate van hechting aan de ondergrond. Het kan meer tijd en arbeid vergen om bepaalde soorten asbest te verwijderen, wat de kosten kan verhogen.

 3. Toegankelijkheid: De toegankelijkheid van het asbesthoudende materiaal kan ook van invloed zijn op de kosten. Als het asbest bijvoorbeeld zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevindt, kan dit extra tijd en moeite vergen, wat de kosten kan verhogen.

 4. Locatie: De regionale arbeidskosten en marktomstandigheden kunnen variëren, wat van invloed kan zijn op de totale kosten van asbestverwijdering. In sommige gebieden kunnen de arbeidskosten hoger zijn dan in andere.

 5. Veiligheidsmaatregelen: Asbestverwijdering vereist strikte veiligheidsmaatregelen om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren. Dit omvat het gebruik van speciale apparatuur, beschermende kleding en maskers, evenals het opzetten van luchtzuiveringssystemen. Deze extra veiligheidsmaatregelen kunnen de kosten van de verwijdering verhogen.

Over het algemeen kunnen de kosten van asbestverwijdering variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro's, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Het is raadzaam om offertes op te vragen bij gecertificeerde asbestverwijderaars en de details van het project te bespreken om een nauwkeurige schatting te krijgen van de totale kosten.

Offertes ontvangen?
Bied uw diensten (of producten) aan in deze rubriek (Asbestverwijdering).

Offertes uit de regio

De meeste offerteaanvragen komen uit de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Tilburg, maar er zijn ook al veel offerteverstrekkers die ook actief zijn in de minder stedelijke gebieden zoals Drenthe, Friesland of Groningen.

Bedrijven / freelancers

Jagers Asbestinventarisatie B.V.
Heikampweg 1
5249JX Rosmalen
V.S.A. Vringer Sloop- en Asbestverwijdering
Wandelweg 28-H
1521AG Wormerveer
Schouten Milieu
Wildert 12
4724DV Wouw
Belas Asbestverwijdering Uden B.V.
Vliegeniersstraat 21
5405BH Uden
Jacobs-Migielsen Loon- Grond en Sloopwerken
O.L.V ter Duinenlaan 117
4641HD Ossendrecht
De Ruiter Asbestverwijdering
Kruizemuntstraat 40-A
3083TZ Rotterdam
Van Asten Sloopmanagement B.V.
Van 't Hoffstraat 49
2665JL Bleiswijk
Putman Recycling B.V.
Loonse Waard 21
6606KG Niftrik

Bent u op zoek naar handige tips of wilt u inspiratie op doen? We hebben enkele interessante websites voor u geselecteerd met meer informatie. Heeft u zelf een leuk artikel, tip dan de redactie.

Gevels asbestvrij met Cocon-methode

bron: Bouwwereld

Bouwbedrijf Van Dillen uit Culemborg voorziet twee galerijflats in Ede van nieuwe gevelelementen. In totaal krijgen 216 galerijwoningen asbestvrije…

lees verder ›

Woning verbouwen in 2018 met hypotheekrenteaftrek?

bron: Infonu

Kunt als u uw woning wilt verbouwen in 2018 nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek of moet een verbouwing met eigen geld plaatsvinden? Wat valt fiscaal onder verbetering eigen woning? Het antwoord hierop is ja verbouwen met hypotheekrenteaftre…

lees verder ›

Kort nieuws Binnenland

bron: NRC

Weggelopen tbs’er pleegt overval op supermarkt Venray Leunen, 9 jan. - De politie heeft donderdagmiddag een 38-jarige tbs’er opgepakt, die eerder die dag samen met een mededader een gewapende overval op een supermarkt in Venray had gepleegd. De tbs’er was afgelopen woensdag niet teruggekeerd van een onbegeleid verlof uit zijn tbs-kliniek.

lees verder ›

Dragqueen Justin Mooijer: ‘Ik wil dat mensen even het gezeik van de wereld kunnen vergeten’

bron: NRC

Justin Mooijer wil als dragqueen Janey Jacké de perfecte vrouwelijke illusie creëren. „O mijn god, mensen zijn oprecht geïnteresseerd in me.”

lees verder ›

'Er is veel ondeskundigheid bij gemeenten'

bron: de Volkskrant

Veel gemeenten kennen de regels niet ten aanzien van asbest, 'of ze lappen ze aan de laars'. AMSTERDAM - Hij vermoedt dat er bij de asbestverwijdering in de flat in het Utrechtse Kanaleneiland 'onhandig' en 'slordig' is opgetreden. Meer in algemene zin is asbestexpert Ton Witteman uit Kockengen juist goed te spreken over de wijze waarop de gemeente Utrecht en woningcorporatie Mitros met asbestsane …

lees verder ›

Meer overtredingen bij asbestverwijdering

bron: Bouwwereld

Bij het verwijderen van het kankerverwekkende asbest worden meer overtredingen geconstateerd dan voorheen.

lees verder ›

Wanneer asbest verwijderen en hoe kun je dit veilig doen?

bron: Infonu

Asbest, ooit beschouwd als een wonderproduct voor ontelbare toepassingen, nu gevreesd als gevaarlijk materiaal dat ernstige ziekten kan veroorzaken. Maar wat is asbest? En waar kan het in zitten? Wanneer moet je het verwijderen? Voordat je in paniek…

lees verder ›

Kosten sanering Otapan naar twee miljoen euro

bron: de Volkskrant

De kosten die Nederland moet maken voor het laten terugkeren en het verwerken van asbest aan boord van de Otapan lopen op.... Nederland heeft volgens Europese regels de verantwoordelijkheid overgenomen voor het asbestschip dat deze zomer strandde in de Griekse wateren. Turkije weigerde het schip, dat in juli uit Amsterdam vertrok, toe te laten vanwege een teveel aan asbest aan boord. Komend …

lees verder ›

De verzilverlening voor senioren: verbouwing eigen woning

bron: Infonu

Vanaf 57 jaar wordt u voor een hypotheek tot de senioren gerekend. Voor deze groep mensen heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten een aantrekkelijke lening, de verzilverlening. Hebt u een eigen woning en bent u 57 jaar of o…

lees verder ›

Landelijke Asbest Praktijkdag 2018

bron: Bouwwereld

Voor professionals in de Asbestsector organiseert Studiecentrum Kerckebosch in samenwerking met OOM-advies en AT Osborne een jaarlijkse praktijkdag.…

lees verder ›

'Slopers houden zich slecht aan asbestregels'

bron: de Volkskrant

DEN HAAG (ANP) - Sloopbedrijven houden zich slecht aan de strenge regels voor het verwijderen van asbest. Toezichthouders lijken niet in staat om hieraan om de regels goed te handhaven.Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over samenwerking tussen verschillende instanties op de werkvloer. Bij het toezicht op asbestsanering zijn onder meer de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie en de p …

lees verder ›

Asbestfraude in Utrecht onderzocht

bron: de Volkskrant

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of bij de verbouwing van een groot kantoorpand in Utrecht strafbare feiten zijn gepleegd bij de verwijdering van het daar aanwezige asbest. Het onderzoek werd twee jaar geleden gestart toen bleek dat het pand ten onrechte asbestvrij was verklaard.Het OM onderzoekt of er is gefraudeerd met de documenten waarin staat beschreven dat het pand geen asbest mee …

lees verder ›